In het jonge leven van kind & jeugd komt er heel wat op hen af. Dat is niet altijd even makkelijk en soms best wel moeilijk om mee om te gaan. Het ene kind kan zich niet zo goed of lang concentreren en het andere kind kan niet zo goed vrienden maken. Weer een ander wil altijd het beste doen en vindt het erg om foutjes te maken. "Nee"-zeggen is moeilijk, maar iedere keer "ja"-zeggen is soms voor het kind niet makkelijk. En zo zijn er nog veel meer moeilijke dingen waarover kinderen kunnen praten in een veilige omgeving en waarin het kind zal zien dat het het beste uit zichzelf kan halen.

Info voor ouder(s)/Verzorger(s)

Neem vrijblijvend telefonisch contact met mij op om kennis te maken. Hierin kunt u bespreken wat er volgens u aan de hand is en kan ik u adviseren of u en uw kind bij mij aan het goede adres zijn of dat ik u doorverwijs naar een ander soort hulpverlening.

Bij een vervolgafspraak, komt u (of beide ouders/verzorgers) met uw kind naar de praktijk voor een intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek zal ik een voorlopig plan opstellen, waarin wordt uiteengezet wat het aantal sessies, kosten, hulpvraag & doel, verslag e.d. zullen zijn. Dit plan kan gedurende het traject aangepast worden, doch alleen in overleg met u én uw kind.

De coachingssessies worden alleen met uw kind gevoerd. U kunt uw kind ongeveer 5 minuten voor afloop van de sessie op komen halen. Indien uw kind het wil, kunt u aansluiten bij de afronding van de sessie, waarbij u informatie krijgt die uw kind wil vrijgeven.

Mocht ik meer informatie nodig hebben om het traject in goede banen te leiden, kan ik u vragen tussendoor op gesprek te komen of een gesprek met de school inplannen.

Desgewenst kan er na afloop van het traject een ouder-/verzorgergesprek gevoerd worden, waarin u een aantal handvatten krijgt voor de toekomst.

Info voor kind & jeugd

 

Zijn er vragen waar je al lang mee rondloopt?

--- 

Zie je niet wat je kunt doen of veranderen?

--- 

Het is soms ook erg moeilijk en dan is erover praten al heel erg fijn.

Door er samen over te praten, kom je vaak zelf of samen met mij tot

een manier of oplossing om met je vraag of uitdaging om te gaan.

--- 

Wil je weten of coaching iets voor je is?

 ---

Of dat je vraag iets is waarmee we samen aan de slag kunnen gaan?

--- 

Bel me even, dan weet je het zo en het is gratis.

--- 

Daarna bespreken we samen hoe we dit met je ouder(s) of verzorger(s) kunnen bespreken en verdergaan.