Algemene voorwaarden

 • Coachingssessies of massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Verzetten of annuleren van de afspraak is mogelijk mits u dit tijdig aangeeft (24 uur van tevoren). Met uitzondering van ziekte of sterfgevallen (andere uitzonderingen in overleg). Bij herhaaldelijk te laat afzeggen zonder gegronde reden kan een vervolgafspraak worden geweigerd. 
 • Als er wijzigingen zijn in uw gezondheid, dient u een nieuwe anamnese formulier in te vullen en te ondertekenen. De massagecliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste (gezondheids)gegevens.
 • De coachee en/of massagecliënt dient zich te houden aan de Algemene Voorwaarden.
 • By POP’s verplicht zich uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken aan derden mits u hiertoe toestemming verstrekt.
 • Coachees kunnen 5 minuten voor het eind van de sessie opgehaald worden door de ouder(s)/verzorger(s). Indien de massagecliënt jonger is dan 16 jaar dient er ten alle tijden een ouder/verzorger aanwezig te zijn tijdens de massagebehandeling.
 • By POP’s is een praktijk aan huis. In verband met privacy graag niet eerder dan vijf minuten voor de afspraak aanwezig zijn.

Kosten

 • U bent vooraf geïnformeerd over de tarieven van de coachingssessie en/of massagebehandeling (deze zijn zichtbaar in de praktijk en op de website). De prijzen zijn vermeld in euro's.
 • By POP's maakt gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) en is daardoor vrijgesteld van BTW.
 • Bij stoelmassage bij uw bedrijf wordt een offerte op maat gemaakt en wordt er per maand een factuur opgesteld. De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. 
 • De kosten dienen na iedere sessie of behandeling contant te worden betaald.
 • By POP’s behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal dit in alle redelijkheid tijdig kenbaar te maken aan de cliënt.
 • Komt u te laat, dan mag By POP’s deze tijd inkorten op de coachingsessie of massagebehandeling en het gehele bedrag rekenen.
 • Als u voor een eerste massagebehandeling komt, wordt er eerst even extra de tijd genomen voor een korte kennismakingsgesprek en anamnese. Deze tijd wordt niet in rekening gebracht.

Gezondheidsrisico’s

 • Bij twijfel over een contra-indicatie (een medische reden waardoor er niet gemasseerd kan worden) heeft By POP’s het recht de massagebehandeling aan te passen of niet uit te voeren. Dit is voor uw eigen veiligheid.
 • Indien u, naar mening van By POP’s, gezondheidsrisico’s meebrengt voor de gezondheid van de behandelaar of voor uzelf, kan deze besluiten om u niet te behandelen. 

AANSPRAKELIJKHEID

 • De massage wordt door de cliënt op eigen risico ondergaan.
 • By POP’s kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel voor, tijdens of na de massage.
 • Bij enige twijfel over uw gezondheid raadt By POP's u aan contact op te nemen met uw huisarts. By POP's stelt geen diagnose en vervangt nooit de reguliere geneeskunde. 

KLACHTEN

 • De cliënt kan klachten schriftelijk (aangetekend) indienen bij By POP’s.
 • Het indienen van de klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2 weken na constatering.

Kortingsvoucher

 • onbeperkte geldigheid.
 • korting geldt op 1 behandeling naar keuze uit alle behandelingen en duur van de behandeling.
 • maximaal één voucher per (nieuwe) cliënt.
 • indien de ontvanger geen gebruik maakt van de kortingsvoucher, kan de voucher doorgegeven worden aan iemand anders.

Jaarkaart

 • Ingangsdatum is gelijk aan de eerste behandeldatum.
 • Binnen 1 jaar na de ingangsdatum is de 12e behandeling gratis bij 11 voorafgaande dezelfde (soort/duur/tarief) behandelingen.
 • Jaarkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

SLOTBEPALING

 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij P.O.P. Vermeulen-Karsseboom, eigenaar van By POP’s.